Vil du bli medlem?Alle som er interessert i døvehistorie kan bli medlem - døve og hørende - vi har ingen begrensning.


Det koster 200 kr pr år for enkteltmedlem.

Og 500 kr for organisasjon/firma.


Nye medlemmer får ettersendt siste blad som er utkommet.


Bladet kommer fire ganger i året (mars, juni, september og desember).

Etter du har meldt deg inn, via skjema, må du betale (200 kr eller 500 kr) inn på konto 0530.21.12977, eller via vipps-nummer 851505 .

 
 
 
 
 
 
Papir-blad
Blad i PDF