Kontakt


Vil du gi oss beskjed eller komme med spørsmål, kan du bruke kontakskjemaet på denne siden.


Eller vil du helst bruke e-post, så kan du gjøre det. 


Til leder og web-redaktør: leder@ndhs.no

Til bladets redaktør: blad@ndhs.no

 
 
 
 

Litt om bladet vårt


I desember 1991 tok selskapet et stort skritt: Da ble første nummer av medlemsbladet «Nye Journal for Døve» utgitt. I 1992 og 1993 kom bladet ut tre ganger i året. Fra og med 1994 har bladet kommet ut hvert kvartal.


Man kan ikke abonnere på bladet. De som ønsker bladet, må melde seg som medlem i NDHS, og bladet sendes da ut hvert kvartal. Dere kan velge mellom papir-blad og PDF.

Dere kan melde inn her.


Bladet kommer ut i mars, juni, september og desember. Redaktør: Beryl K. Ramvik og Stein E. Wroldsen: e-post blad@ndhs.no


Har dere ikke fått medlemsbladet? Gi beskjed via kontaktskjema, eller send e-post til lederen leder@ndhs.no

Litt om oss


Hva er Norsk Døvehistorisk Selskap?
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) ble opprettet 2. februar 1990 av Norges
Døveforbund og forbundets enheter.

Formålet var først og fremst å arbeide for å gjøre norsk døvehistorie kjent blant døve og de som arbeider blant døve, men også generelt i samfunnet. Det ble utarbeidet vedtekter for selskapet og valgt styre.
Siden er det holdt årsmøte, kombinert med døvehistorisk seminar, hvert annet år.
Selskapet har samarbeidet om opprettelse av døvemuseum i Trondheim, holdt kurs,
samlet materiale og bl.a. stimulert til foredrag om døvehistoriske tema omkring i døveforeninger o.a.


NDHS hadde sitt eget kontor, som holdt til i Bergen (Bergen Døvesenter i 2 etasje). Det ble lagt ned i 2021, da ble materiale sendt enten til Døvemuseet i Trondheim, Norges Døveforbund og det nye styret i NDHS.

Leder nå fører medlemsregisteret og redaktøren sender ut bladet.

Vedtekter pr 2012: Lenke