Styret opp igjennom årene

2022

18. september – 16. årsmøte

Leder: Trine Simonsen Austbø

Vara: Heidi Kristin Ovesen

Styremedlem: Jim Vold

Vara: Geir Brodal

Styremedlem: Ivar Larsen

Vara: Arvid Støyva

Revisor: Toralf M. Ringsø

Vara: Asle G. Karlsen

Lovkomité: Stein Erik Wroldsen, Gunn Kristin Selstad, Knut Bjarne Kjøde

Valgkomité: Hanne Kvitvær, Marit Gjedrem, Bjørn Røine

 

2018

23. september – 15. årsmøte

Leder: Signe Bekkvik (fram til og med sommer 2019)

Vara: Jim Vold (leder fra sommer 2019)

Styremedlem: Elin Raanes

Vara: Torbjørn Johan Sander

Styremedlem: Arvid Støyva

Vara: Hans Erik Tofte

 

2016

4. september – 14. årsmøte

Leder: Signe Bekkvik

Vara: Jim Vold

Styremedlem: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Rune Anda

Styremedlem: Arvid Støyva

Vara: Hans Erik Tofte

 

2014

14. september – 13. årsmøte

Leder: Signe Bekkvik

Vara: Jim Vold

Styremedlem: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Rune Anda

Styremedlem: Arvid Støyva

Vara: Hans Erik Tofte

 

2012

30. september – 12. årsmøte

Leder: Jon Martin Brauti

Vara: Jim Vold

Styremedlem: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Signe Bekkvik

Styremedlem: Arvid Støyva

Vara: Hans Erik Tofte

 

2010

12. september – 11. årsmøte

Leder: Jon Martin Brauti

Vara: Jim Vold

Styremedlem: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Signe Bekkvik

Styremedlem: Arvid Støyva

Vara: Karl Fredrik Robertsen

 

2008

28. september – 10. årsmøte

Leder: Jon Martin Brauti

Vara: Rune Anda

Styremedlem: Trine Simonsen Austbø (fram til og med 30. juni 2009)

Styremedlem: Thorbjørn Johan Sander (fra 1. juli 2009)

Vara: Karl Fredrik Robertsen

Styremedlem: Astrid Torunn Bø (fram til og med 30. juni 2009)

Styremedlem: Arvid Støyva (fra 1. juli 2009)

Vara: Arvid Støyva (fram til og med 30. juni 2009

 

2006

27. august – 9. årsmøte

Leder: Jon Martin Brauti

Vara: Øyvind Madsen

Styremedlem: Trine Simonsen Austbø

Vara: Joe Murray

Styremedlem: Astrid Torunn Bø

Vara: Rune Anda

 

2004

30. mai – 8 årsmøte

Leder: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Trine Simonsen Austbø

Styremedlem: Geir Brodal

Vara: Bogumila Schrøder

Styremedlem: Lorents Ness

Vara: Torfinn Edvin Trondsen

 

2002

1. september – 7. årsmøte

Leder: Torbjørn Johan Sander

Vara: Trine Simonsen Austbø

Styremedlem: Geir Brodal

Vara: Bogumila Schrøder

Styremedlem: Torfinn Edvin Trondsen

Vara: Lorents Ness

 

2000

14. mai – 6. årsmøte

Leder: Thorbjørn Joan Sander

Vara: Nils Johan Bjørø

Styremedlem: Geir Brodal

Vara: Bogumila Schrøder

Styremedlem: Torfinn Edvin Trondsen

Vara: Lorents Ness

 

1998

20. april – 5. årsmøte

Leder: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Nils Johan Bjørø

Styremedlem: Geir Brodal

Vara: Åge Lauritzen

Styremedlem: Torfinn Edvin Trondsen

Vara: Gøsta Rougnø

 

1996

20. april – 4. årsmøte

Leder: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Nils Johan Bjørø

Styremedlem: Karin Tanø

Vara: Geir Brodal

Styremedlem: Ottar Smørholm

Vara: Gøsta Rougnø

 

1994

6. mai – 3. årsmøte

Leder: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Nils Bjørø

Styremedlem: Per Ove Nybråten

Vara: Anne Oddveig Folland

Styremedlem: Karin Tanø

Vara: Geir Brodal

 

1992

8. juli – 2. årsmøte

Leder: Thorbjørn Johan Sander

Vara: Norunn Kalvenes

Styremedlem: Per Ove Nybråten

Vara: Aase Lyngvær Hansen

Styremedlem: Karin Tanø

Vara: Anne Oddveig Folland


1990

8. september – 1. årsmøte

Thorbjørn Johan Sander

Vara: Norunn Kalvenes

Styremedlem: Odd Inge Schrøder

Vara: Anne Oddveig Folland

Styremedlem: Aase Lyngvær Hansen

Vara: Per Ove Nybråten

 

2. februar – interimstyre

Odd Inge Schrøder

Per Ove Nybråten

Thorbjørn Johan Sander